Gregoriaans koor

Een keer in de maand, meestal het laatste weekend, wordt de H. Mis in de Martinuskerk te Horn opgeluisterd door het Gregoriaans koor, onder leiding van dirigent Wim Ramakers. Deze mannen zijn afkomstig uit Buggenum, Grathem en Horn en en verzorgen ook een keer per maand de H. Mis in de Aldegundiskerk Buggenum met mooie […]

Hulpmisdienaars Jason en Stijn Neer

Jason en Stijn, wat fijn dat jullie erbij waren. Jullie hebben kapelaan Rajan goed geholpen in de H. Mis door het dragen van de flambouwen en het klaarmaken van de tafel.Een mooie voorbereiding op jullie Eerste H. Communie op donderdag 26 mei!

Platina jubilea zr. Josephine en zr. Hélène Josef

Op zaterdag 30 april werden tijdens een H. Mis in de St. Servatiuskerk te Nunhem de platina jubilea van zr. Josephine en zr. Hélène Josef, Dominicanessen van Bethanië, gevierd. Wij wensen beide zusters van harte proficiat met dit jubileum en wensen hun Gods zegen toe op hun verdere weg in het leven.