75 jaar kerkdorp Heibloem

In het weekend van 13-14-15 mei 2022 viert de gemeenschap Heibloem het 75-jarig bestaan met een aantal activiteiten. Het feest begint op vrijdagavond in de feesttent met een activiteit voor jongeren. Op zaterdag speelt de Janse Bagge Bend en op zondag vindt er een eucharistieviering plaats, waarbij Mgr. H Quaedvlieg (vicaris-generaal van het Bisdom Roermond) […]

Processie Hornerheide 12-6

De voorbereidingen voor de processie op Hornerheide op zondag 12 juni om 10.00 uur zijn in gang gezet.Vanochtend is een eerste vergadering hierover geweest tussen Eddy Bijnens, geestelijk verzorger van Hornerheide, pastoor Patrick Lipsch, Mia Graef van het parochiecentrum en Mart van Herten. We houden u op de hoogte van het vervolg.Onderstaand enkele foto’s uit […]

Openstelling Mariakapel Horn, plaatsing laatste poort woensdag 11 mei 2022

Met ingang van 1 mei tot en met 15 oktober zullen de kerk en de Mariakapel worden opengesteld om aldus de mensen de gelegenheid te bieden om een kaarsje op te steken of een blik te werpen in onze mooie Parochiekerk. Uit de opbrengst van de boekenmarkt 2021 was de kerngroep van de St. Martinusparochie […]