75 jaar kerkdorp Heibloem

In het weekend van 13-14-15 mei 2022 viert de gemeenschap Heibloem het 75-jarig bestaan met een aantal activiteiten.

Het feest begint op vrijdagavond in de feesttent met een activiteit voor jongeren. Op zaterdag speelt de Janse Bagge Bend en op zondag vindt er een eucharistieviering plaats, waarbij Mgr. H Quaedvlieg (vicaris-generaal van het Bisdom Roermond) namens onze Bisschop aanwezig zal zijn. De plechtige eucharistieviering zal worden opgeluisterd door een koor dat bestaat uit de gezamenlijke koren van Heibloem, Neer en Roggel.
Na de eucharistieviering is er een grote dorpsbrunch voor de inwoners en oud-inwoners georganiseerd.

De mensen die voor de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van het huidige Heibloem woonden behoorden bestuurlijk tot de gemeenten Roggel, Heythuysen, Nederweert of Meijel. Na de oorlog was er behoefte aan de vorming van een zelfstandig rectoraat. Op 1 maart 1947 werd dat dan opgericht met als patroonheilige H. Isidorus. Pater van Don, die aanvankelijk als priester werkzaam was in het Aloysius Internaat en Stokershorst, heeft zich ingezet voor de stichting van het rectoraat Heibloem. Op 31 juli 1948 stelde het bisdom Roermond de grenzen van het rectoraat van de heilige Isidorus te Heibloem en Stokershorst definitief vast.
Pater van Don zette zich samen met het kerkbestuur en de inwoners van het rectoraat in voor de bouw van een kerkhof, een kerk en een school. Op allerlei manieren werd geld ingezameld. De gemeente Heythuysen en de provincie Limburg subsidieerden de bouw van de kerk.

In 1955 moest pastoor van Don wegens ziekte zijn taak beëindigen. Hij overleed in 1956 op 49 jarige leeftijd. Hij was een ambitieus man die in acht jaar tijd een stempel drukte op de kern van Heibloem. Natuurlijk speelden daarbij zijn persoonlijke en kerkelijke belangen een rol.
In de jaren vijftig en zestig was de bevolking van Heibloem actief bij de katholieke kerk betrokken. In de jaren zeventig liep het kerkbezoek terug. Een landelijk beeld van ontkerkelijking was dus ook hier zichtbaar. Men besloot dat het niet nodig was om de kerk van Heibloem nog uit te breiden met zijbeuken, iets dat pater van Don graag gewild had. De kerk werd wel afgebouwd. Er kwam een sacristie, een toren met een klok en een wijziging van het priesterkoor. De houten klokkenstoel die naast de kerk stond werd afgebroken. In 1965 werd het oude kerkhof naast de kerk vervangen door een nieuw ingericht kerkhof aan de buitenrand van het dorp.

In 1949 werd de lagere school van het gesticht overgenomen door het kerk-/schoolbestuur van de nieuwe school in de kern van Heibloem. Enkele jaren later bleek de exploitatie van het internaat zo verliesgevend te zijn dat de congregatie besloot het te sluiten. De ambachtsschool bleef nog enkele jaren bestaan. In 1955 begon de congregatie een nieuw initiatief dat de Widdonck zou gaan heten.

Op de plaats van de huidige kern van Heibloem stonden tot na de Tweede Wereldoorlog geen woningen. Tijdens de oorlog lag er in de huidige vierhoek Pater van Donstraat, Haffmanstraat, Bosstraat en Isidorusstraat een barakkenkamp van de Arbeidsdienst. De eerste naoorlogse huizen zijn in die vierhoek gebouwd. Ruim vijftig jaar is Heibloem geleidelijk aan gegroeid, met de Delshorst als laatste uitbreiding.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.