Bijeenkomst Synodale weg

Paus Franciscus heeft gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan. Daartoe heeft hij de bisschoppen van ons land tien thema’s aangereikt, waaruit zij er een drietal gekozen hebben: VIEREN – MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MISSIE – DIALOOG IN KERK EN SAMENLEVING.

Chris Vermazen

Tijdens een inspirerende bijeenkomst op donderdag 31 maart werden deze thema’s, na een uiteenzetting door catechist Chris Vermazen in de kerk van Neer, in drie groepen, bestaande uit o.a. leden van de kerkbesturen van Cluster Emmaüs, Kana en Tabor in het Parochiecentrum van Neer, besproken c.q. bediscussieerd.


De hieruit geformuleerde conclusies werden na afloop overhandigd aan pastoor-deken Wim Miltenburg fso. Hij zal deze globale neerslag van de gesprekken meenemen naar het Bisdom Roermond. De (hulp)bisschop brengt dit vervolgens in de bisschoppenconferentie in, waarna het resultaat van de gesprekken in heel ons land meegenomen wordt naar de bisschoppensynode in Rome in oktober 2023.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.