Bisschop Harrie Smeets op bezoek in Roggel

Vandaag, 20 maart, mochten we onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets ontvangen in onze parochiekerk in Roggel. Elke zondag probeert de Bisschop (als zijn gezondheid dat toelaat) om de Mis bij te wonen in een van de parochies in ons Bisdom Roermond. Het was voor ons een grote verrassing en eer dat hij vandaag Roggel bezocht heeft. In het begin van de Mis heeft hij de aanwezigen toegesproken en uitleg gegeven over Mozes en de ontmoeting met God in de eerste lezing die we vandaag in de eucharistieviering mochten horen. Aan het einde van de Mis heeft onze pastoor namens de aanwezigen de Bisschop toegesproken en in herinnering geroepen hoe Mgr. Smeets aan het begin van zijn periode als Bisschop ook Roggel heeft bezocht. Daar heeft hij een groot deel van de vrijwilligers van de parochies van onze federatie ontmoet en tijd gemaakt voor een persoonlijk gesprek met enkelen. Daar denken we als parochie nog met veel warme gevoelens aan terug. Ook drukte de Pastoor onze verbondenheid als parochie uit, we voelen ons verbonden met de Bisschop, zijn familie en allen die voor hem zorgen. Die verbondenheid bestaat in de eerste plaats uit ons gebed voor Mgr. Smeets. Hierna richtte de Bisschop zich met een persoonlijk woord tot de mensen die waren samengekomen. Hij sprak dankbaarheid uit voor de mooie, verzorgde eucharistieviering en de ontvangst in Roggel. De Bisschop nodigde de aanwezigen uit om, indien mogelijk en gewenst, na de zegen even langs te komen voor een korte persoonlijke ontmoeting. Velen grepen deze uitnodiging aan om Mgr. Smeets te groeten, hun verbondenheid uit te spreken en even een kort persoonlijk woord met de Bisschop te wisselen. Wij zijn blij en dankbaar voor het bezoek van de Bisschop aan Roggel, een ontmoeting die op alle aanwezigen een grote indruk heeft gemaakt. We zullen verder gaan met de mooie woorden en het sterke getuigenis van de Bisschop in ons hart, verder gaan in verbondenheid met Mgr. Smeets.
(foto Delta Limburg)

Foto Lars Nelissen

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.