Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

De misintenties s.v.p. vóór de laatste donderdag 11.30 uur van de voorafgaande maand aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven.
Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email onder vermelding van datum, naam overledene(n) en of het voor een speciale gebeurtenis is bijv. jaardienst. De kosten in het weekend bedragen € 30,00 per intentie. Het bedrag dient u over te maken op: rek.nr. NL 69 RABO 01234.70.404 t.n.v. parochie St. Aldegundis te Buggenum onder vermelding van datum en naam overledene(n).
  2. U kunt voor de misintenties ook terecht bij Henny van de Vorle (06 – 39837683).

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.