Bijeenkomst kerngroepen federatie Kana

Woensdag 11 mei vond in het Parochiecentrum te Neer een bijeenkomst plaats van alle kerngroepleden binnen de federatie Kana.Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over de werkwijze binnen de federatie Kana.Aan de hand van een powerpoint presentatie gaf Wim Engels een nadere toelichting. Na […]

Gregoriaans koor

Een keer in de maand, meestal het laatste weekend, wordt de H. Mis in de Martinuskerk te Horn opgeluisterd door het Gregoriaans koor, onder leiding van dirigent Wim Ramakers. Deze mannen zijn afkomstig uit Buggenum, Grathem en Horn en en verzorgen ook een keer per maand de H. Mis in de Aldegundiskerk Buggenum met mooie […]

Paasviering seniorenvereniging Buggenum

In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum vond 12 april de Paasviering plaats van de seniorenvereniging Buggenum. Voorganger was deken Wilbert van Rens, geassisteerd door Henny van de Vorle. Deze viering werd opgeluisterd door dameskoor Buggenum o.l.v. Marie-Louise Leijnse met als soliste Arlette Vossen. Voor meer foto’s klik hier

Wijziging e-mailadressen

Sinds maart 2022 zijn de e-mailadressen van de Pastoor, de Kapelaan en onze parochies als volgt gewijzigd. Pastoor Lipsch: pastoor@federatiekana.nl Kapelaan Nesaiyan: kapelaan@federatiekana.nlParochie Buggenum: buggenum@federatiekana.nlParochie Haelen: haelen@federatiekana.nl Parochie Heibloem: heibloem@federatiekana.nl Parochie Horn: horn@federatiekana.nlParochie Neer: neer@federatiekana.nl Parochie Nunhem: nunhem@federatiekana.nlParochie Roggel: roggel@federatiekana.nl

Bijbelavonden

Alle parochies: Bijbel: De Bijbel-gespreksavonden zijn weer gestart.Eerstvolgende samenkomst op dinsdag 26 april om 20.00 u. in Haelen in het parochiecentrum bij de kerk. Gespreksleider is een van de parochiepriesters. Van harte Welkom. Noteren: De voorlopig gekozen data zijn: dinsdag 31 mei in Neer; maandag 27 juni in Haelen; juli en augustus vakantie; We starten […]

Sam’s Kledinginzameling voor Stichting Mensen in Nood.

* Vooraankondiging:De jaarlijkse kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood, wordt dit jaar gehouden op dinsdag 10 Mei zoals vanouds bij de kerk in Haelen. Tussen 17.00 en 19.00 u. kunt u goede kleding, goed ondergoed, goede schoenen wél gebonden, aanleveren. Baby- en kinderkleding a.u.b. aanbieden in dichtgebonden plastic zakken (vuilniszakken). Alles moet nog door […]

Bijzondere Paaswake in Horn

2022   Pasen 2022  Op 16 en 17 april a.s. vieren we het Hoogfeest van Pasen. De twee achter ons liggende jaren was dit nauwelijks mogelijk vwg. de pandemie die de hele wereld in haar greep hield. Nu alle beperkende regels zijn losgelaten kan er eindelijk weer klank en kleur gegeven worden aan een prachtig Paasfeest. U […]

Palmpasenkruis

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Hij wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op (rooms) katholieke en christelijke basisscholen. Aan het einde van de kerkdienst worden de palmpasenstokken door de kinderen vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie. Van oudsher is […]

Bijeenkomst Synodale weg

Paus Franciscus heeft gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan. Daartoe heeft hij de bisschoppen van ons land tien thema’s aangereikt, waaruit zij er een drietal gekozen hebben: VIEREN – MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MISSIE – DIALOOG IN KERK EN SAMENLEVING. Tijdens een inspirerende bijeenkomst op donderdag 31 maart werden deze thema’s, na een uiteenzetting […]

Dekenale Bedevaart naar Sittard en Munstergeleen (Pater Karel)

Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de bus. Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? […]