Bijeenkomst kerngroepen federatie Kana

Woensdag 11 mei vond in het Parochiecentrum te Neer een bijeenkomst plaats van alle kerngroepleden binnen de federatie Kana.Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over de werkwijze binnen de federatie Kana.Aan de hand van een powerpoint presentatie gaf Wim Engels een nadere toelichting. Na […]

75 jaar kerkdorp Heibloem

In het weekend van 13-14-15 mei 2022 viert de gemeenschap Heibloem het 75-jarig bestaan met een aantal activiteiten. Het feest begint op vrijdagavond in de feesttent met een activiteit voor jongeren. Op zaterdag speelt de Janse Bagge Bend en op zondag vindt er een eucharistieviering plaats, waarbij Mgr. H Quaedvlieg (vicaris-generaal van het Bisdom Roermond) […]

Vrijwilligersmiddag Heibloem/Roggel

Vandaag, maandag 2 mei, vond in de Klokkenstoel te Heibloem de vrijwilligersmiddag plaats voor de vrijwilligers van de parochies Heibloem en Roggel.Zij werden met een kop koffie, thee en een heerlijk stukje vlaai hartelijk welkom geheten door pastoor Lipsch. Hij benadrukte het grote belang van vrijwilligers voor het goed reilen en zeilen van de parochies […]

Wijziging e-mailadressen

Sinds maart 2022 zijn de e-mailadressen van de Pastoor, de Kapelaan en onze parochies als volgt gewijzigd. Pastoor Lipsch: pastoor@federatiekana.nl Kapelaan Nesaiyan: kapelaan@federatiekana.nlParochie Buggenum: buggenum@federatiekana.nlParochie Haelen: haelen@federatiekana.nl Parochie Heibloem: heibloem@federatiekana.nl Parochie Horn: horn@federatiekana.nlParochie Neer: neer@federatiekana.nl Parochie Nunhem: nunhem@federatiekana.nlParochie Roggel: roggel@federatiekana.nl

Bijbelavonden

Alle parochies: Bijbel: De Bijbel-gespreksavonden zijn weer gestart.Eerstvolgende samenkomst op dinsdag 26 april om 20.00 u. in Haelen in het parochiecentrum bij de kerk. Gespreksleider is een van de parochiepriesters. Van harte Welkom. Noteren: De voorlopig gekozen data zijn: dinsdag 31 mei in Neer; maandag 27 juni in Haelen; juli en augustus vakantie; We starten […]

Bijeenkomst Synodale weg

Paus Franciscus heeft gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan. Daartoe heeft hij de bisschoppen van ons land tien thema’s aangereikt, waaruit zij er een drietal gekozen hebben: VIEREN – MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MISSIE – DIALOOG IN KERK EN SAMENLEVING. Tijdens een inspirerende bijeenkomst op donderdag 31 maart werden deze thema’s, na een uiteenzetting […]

Dekenale Bedevaart naar Sittard en Munstergeleen (Pater Karel)

Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de bus. Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? […]

Vastenactie project India

Het coronavirus heeft echt de hele wereld getroffen en niemand onaangeroerd gelaten. India is een van de meest getroffen landen met een hoog aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of zelfs beiden. Deze kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van besmettingen voor kinderen mee, […]

Bisschop Harrie Smeets op bezoek in Roggel

Vandaag, 20 maart, mochten we onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets ontvangen in onze parochiekerk in Roggel. Elke zondag probeert de Bisschop (als zijn gezondheid dat toelaat) om de Mis bij te wonen in een van de parochies in ons Bisdom Roermond. Het was voor ons een grote verrassing en eer dat hij vandaag Roggel bezocht […]