Installeren poort Mariakapel Horn

Woensdag 11 mei werd met vereende krachten de laatste poort, nodig voor de openstelling van de parochiekerk, geplaatst.En zie hier het resultaat. Goed te zien is de Maria met kind-afbeelding in de poort. De poort wordt nog in bijpassende kleuren geverfd.In het echt is deze nog mooier, dus u bent van harte uitgenodigd eens te […]

Bijeenkomst kerngroepen federatie Kana

Woensdag 11 mei vond in het Parochiecentrum te Neer een bijeenkomst plaats van alle kerngroepleden binnen de federatie Kana.Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over de werkwijze binnen de federatie Kana.Aan de hand van een powerpoint presentatie gaf Wim Engels een nadere toelichting. Na […]

Processie Hornerheide 12-6

De voorbereidingen voor de processie op Hornerheide op zondag 12 juni om 10.00 uur zijn in gang gezet.Vanochtend is een eerste vergadering hierover geweest tussen Eddy Bijnens, geestelijk verzorger van Hornerheide, pastoor Patrick Lipsch, Mia Graef van het parochiecentrum en Mart van Herten. We houden u op de hoogte van het vervolg.Onderstaand enkele foto’s uit […]

Openstelling Mariakapel Horn, plaatsing laatste poort woensdag 11 mei 2022

Met ingang van 1 mei tot en met 15 oktober zullen de kerk en de Mariakapel worden opengesteld om aldus de mensen de gelegenheid te bieden om een kaarsje op te steken of een blik te werpen in onze mooie Parochiekerk. Uit de opbrengst van de boekenmarkt 2021 was de kerngroep van de St. Martinusparochie […]

Hulpmisdienaars Daan en Wessel Horn

Wat hebben jullie het geweldig gedaan Daan en Wessel! Pastoor Lipsch was blij met jullie hulp. Jullie hebben van dichtbij kunnen zien wat voor taken de grote misdienaars (acolieten) zoal verrichten tijdens een H. Mis en een aantal van deze taken mochten jullie ook doen! Een mooie voorbereiding voor jullie Eerste Heilige Communie op donderdag […]

Gezinskoor uit Heugem

Zondag 8 mei, op moederdag, mochten wij het gezinskoor uit Heugem verwelkomen, die de H. Mis hebben opgeluisterd met hun mooi gezangen. Het plezier in koorzang staat bij hun voorop, simpele dingen goed laten klinken en met de juiste intentie presenteren! Zo luisteren zij eens per maand de H. Mis op en verzorgen ook Taizé-vieringen, […]

Dodenherdenking Horn

In Horn werd de dodenherdenking georganiseerd door het Oranjecomité (Paul Lemmen), met o.a. medewerking van een ensemble van Harmonie De Drie Horens, onder leiding van Frans Hendrikx, en een afvaardiging van Schutterij St. Martinus.In de Martinuskerk werd door kapelaan Rajan en Paul Lemmen stilgestaan bij de overledenen uit Horn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Namens de […]

Gastkoor uit Heugem zingt in H. Mis Horn 8-5

Sinds een jaar of 15 komen de koorleden op vrijdagavond 19.00 uur in de parochiekerk H. Michaël van Heugem bij elkaar om te zingen.De samenstellingen wisselden maar de kern vormen oorspronkelijk twee complete gezinnen, een echtpaar en de laatste zangers van het oude ‘volkszangkoor’. Zij hebben geen missie of doelen, geen contributie, je hoeft je […]

Gregoriaans koor

Een keer in de maand, meestal het laatste weekend, wordt de H. Mis in de Martinuskerk te Horn opgeluisterd door het Gregoriaans koor, onder leiding van dirigent Wim Ramakers. Deze mannen zijn afkomstig uit Buggenum, Grathem en Horn en en verzorgen ook een keer per maand de H. Mis in de Aldegundiskerk Buggenum met mooie […]

Hulpmisdienaars Beau van Rossum, Jason Theeven en Jesse Schulpen Horn

Zondag 24 april mochten 3 communicanten, te weten Beau van Rossum, Jason Theeven en Jesse Schulpen als hulpmisdienaar in de H. Mis kapelaan Rajan meehelpen. Zij werden hierbij geholpen door de acolieten Lillian Smeets en Louis Vermeulen. Zij droegen o.a. de flambouwen en mochten assisteren bij het klaarmaken van de tafel. Beau, Jason en Jesse, […]