Dekenale bedevaart Banneux

Zoals het elk jaar het gebruik is, was ook dit jaar een Dekenale bedevaart. Dit jaar gingen we naar Banneux naar O. L. V. Van de Armen. Wij gingen op stap met een grote en een kleine bus. Rond 11.00 was er een Eucharistieviering. Deze werd opgeluisterd door het gemengd kerkkoor van de parochie St. […]

Cursiefje Pastoor-Deken Wim Miltenburg

Een gedachte bij de maand juni De symboliek van het hart is in de H. Schrift nog rijker dan bij ons. Een ingekerfd hart in een boom; een tattoo met een hart – we verstaan onmiddellijk de symboliek ervan. In de H. Schrijft is de symboliek van het hart nog verder:  “Behoed je hart meer […]

Forum Femina nieuw platform voor vrouwen over christelijke zingeving en spiritualiteit

Forum Femina. Zo heet een nieuw online platform voor Limburgse vrouwen die op zoek zijn naar christelijke zingeving en spiritualiteit. Het platform is een initiatief van de Stichting Mgr. Schijnenhuis. De nieuwe plannen zijn donderdag in Heerlen gepresenteerd. Op de website van Forum Femina vinden vrouwen een overzicht van zingevende activiteiten voor vrouwen, die door […]

Dankviering communicanten en Sacramentsprocessie Neer

Op zondag 9 juni 2024 was de dankviering van de kinderen die op Hemelvaartsdag hun 1e H. Communie hebben gedaan. Na een mooie dankviering in de kerk van Neer liepen de communicanten mee in de sacramentsprocessie. Zij mochten tijdens de processie vlak voor het Allerheiligste uit lopen en bij de rustaltaren kregen zij een plekje dichtbij […]

Cursiefje Pastoor-Deken Wim Miltenburg

Europese verkiezingen donderdag 6 juni De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Zij hebben hiertoe een verklaring uitgegeven. Als gelovige mensen hebben we een verantwoordelijkheid die zich ook uitdrukt in ons stemgedrag. Dat we de kansen grijpen die ons geboden worden om de christelijke boodschap te […]

Uitnodiging voor deelname aan de  Sacramentsprocessie in Neer op 9 juni 2024

Aan de inwoners van Neer e.o., Graag nodigen wij u uit voor deelname aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Neer.Bovendien zouden wij het op prijs stellen als u ook de H. Mis, die vooraf gaat aan de Sacramentsprocessie, bij zou willen wonen.Eigenlijk horen H. Mis met aansluitend processie bij elkaar. De H. Mis begint op zondag 9  […]

Communicanten parochie H. Martinus Neer

Op Hemelvaartsdag 9 mei jl. ontvingen 10 jongens en meisjes hun 1e H. Communie in de H. Martinuskerk te Neer.Ouders en communicanten kwamen bij de Friedesse molen bij elkaar. Nadat daar foto’s gemaakt waren, gingen ze samen met hun ouders en pastoor Lipsch, onder de muzikale klanken van het jachthoornkorps van schutterij Sint Sebastianus, naar de kerk.De ouders […]

Nikki en Djoa misdienaars Neer

Zaterdag 13 april mochten Nikki en Djoa kapelaan Rajan meehelpen met het dienen van de H. Mis in de St. Martinuskerk in Neer.Zij hebben het fantastisch gedaan!

Dekenale Bedevaart naar BANNEUX d.d. 11 juni 2024

Dit jaar gaan we op dinsdag 11 juni naar Banneux (België).Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus. Thema dit jaar is “Onder Maria’s mantel” De vier priesters van het dekenaat – pastoor deken Miltenburg, pastoor Lipsch, kapelaan Rajan en kapelaan Francis […]