Laatste werkzaamheden restauratie kerk Neer

De grote schilderijen die bij de restauratie van de parochiekerk in Neer tijdelijk opgeslagen waren, zijn deze week door vrijwilligers weer op hun oude plaats in de kerk terug gehangen. Het betreft een oud altaarstuk van de H. Catharina; schilderijen respectievelijk voorstellend: de voetwassing; de doop in de Jordaan en de genezing van de lamme.

Mariaprocessie Neer

Aansluitend aan de Hoogmis van 9.30 uur werd zondag 11 september weer de processie naar de Mariakapel aan de Leudalweg gehouden. Om de 5 jaar vindt deze Mariaprocessie plaats. Eigenlijk was het verleden jaar 5 jaar geleden, maar toen is wegens corona deze processie niet doorgegaan. Dank aan allen die deelgenomen hebben aan deze processie; […]

Nederlandse bisdommen bidden voor vrede in Oekraïne, op 14 september in Neer

Op 14 september nemen alle Nederlandse bisdommen deel aan een gebedsdag voor Oekraïne. Daarmee geven de bisschoppen gehoor aan een Europese oproep om op die dag nabijheid met Oekraïne uit te stralen. De Raad voor de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) heeft opgeroepen tot een dag van gebed voor vrede en solidariteit met Oekraïne. Ook spoort de […]

Lourdesreis 5 t/m 13 september

Van maandag 5 september tot en met dinsdag 13 september gaan meerdere parochianen van ons cluster op bedevaart naar Lourdes.Graag willen wij de thuisblijvers door middel van onderstaand programma op de hoogte brengen hoe deze reis gaat verlopen. * DAG 1, MAANDAG 05 SEPTEMBER        Amiens-Lisieux Vertrek vanaf de kerk in Horn 09.30 u per bus […]

Hervatting Bijbelavonden

Ook de Bijbelavonden worden na een welverdiende,  hopelijk fijne en ontspannen vakantie, weer opgestart. Zoals u dat gewend bent op de laatste dinsdag van de maand, in Neer ii de oneven maanden, of in Haelen in het parochiecentrum in de even maanden. Om te beginnen op 27 september  in het parochiecentrum in Neer, (bij de […]

Openluchtmis Mariakapel Neer 13-8

Op zaterdag 13 augustus was er bij de Mariakapel aan de Leudalweg in Neer een openluchtmis ter ere van het feest van Maria Tenhemelopneming.Kapelaan Rayan Arulraj Nesaiyan was de voorganger. Deze jaarlijkse openluchtmis werd dit keer ook weer goed bezocht; alle stoelen waren nagenoeg bezet. Niet alleen mensen uit Neer bezochten deze openluchtmis. Wij zagen […]

Maria Tenhemelopneming Neer 13 augustus

Het is een goed gebruik om rond Maria Tenhemelopneming in Neer (bij goed weer) de H. Mis te vieren in de openlucht aan de Mariakapel aan de Leudalweg.Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdag 13 augustus om 19.00 uur.Tevens zal dan ook de Kroedwès gezegend worden.Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Excursie Rolduc bestuur Federatie Kana

Op zondag 24 juli bracht het bijna voltallige bestuur van Federatie Kana een bezoek aan abdij Rolduc. De abdij Rolduc is een voormalige abdij in het stadsdeel Rolduckerveld in het Nederlands-Limburgse bisdom Roermond nabij de Duitse grens. De abdij speelde een belangrijke rol bij de ontginning van dit gebied en bij de vroegste steenkoolwinning.  De […]

Uitnodiging jubileum 75 jaar Buitencentrum De Spar

Buitencentrum de Spar in het Leudal bestaat dit jaar maar liefst 75 jaar! Zij willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u van harte uit om deze mijlpaal met hun mee te vieren.In het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september aanstaande zal het in en rond het Buitencentrum […]

Afsluiting jaar kerngroep parochie Neer

Op woensdag 13 juli 2022 heeft de kerngroep van de parochie Neer een gezamenlijke activiteit gehouden. Jammer genoeg konden enkele kerngroepleden niet deelnemen aan deze activiteit. De middag werd gestart met een heerlijke lunch in eetwinkel Ambacht bij de Friedesse molen. Daarna werd onder leiding van een deskundige gids een rondwandeling door Neer gemaakt. Voor […]