11:00 Heibloem: H. Mis

4e zondag door het jaar
Misintentie
– voor alle mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen

Datum

30 jan 2022
Verlopen!

Tijd

11:00 - 11:45
QR code