Links

Handig en interessant om te weten

Actie Kerkbalans

In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Dat is alleen mogelijk als parochies en gemeenten financieel worden gesteund. Kerkgebouwen moeten worden onderhouden; pastores en dominees moeten kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
Sinds 1973 maakt de jaarlijkse Actie Kerkbalans dat mogelijk.

Bisdom Roermond

Website van het bisdom Roermond.

Jong katholiek

Interessante site voor jonge katholieken.

Kerkgebouwen in Limburg

Deze site geeft een mooie weergave, inclusief foto’s van alle kerkgebouwen in Limburg.

Preventiebeleid

Als parochie St. Martinus Horn volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op deze website.

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.

RK kerk

Officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.