Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

Het opgeven van de misintenties kan uiterlijk 14 dagen voor het begin van de maand, waarin de intenteie voldaan moet worden. 

Het opgeven van misintenties bij voorkeur via e-mail regelen onder vermelding van datum, naam van de overledene(n) en of het een jaardienst is of niet.  De kosten in het weekend bedragen € 30,00 per intentie.
De kosten kunt u overmaken op:
Rabobank rek.nr. NL85 RABO 0144 2927 18 t.n.v. parochie H. Isidorus te Heibloem o.v.v. datum en naam.

Misintenties kunnen ook opgegeven worden via de brievenbus van de  parochiekantoor van Roggel  in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de Heilige Mis.

Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel
tel. 0475 – 491393
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl

Geopend: donderdag van 9.00 – 11.30 uur.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.