Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

De misintenties s.v.p. minimaal 2 weken vóór dinsdag 11.30 uur voorafgaande aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email regelen onder vermelding voor datum, naam van de overledene(n) en of het een jaardienst is of niet.  De kosten in het weekend bedragen € 27.50 per intentie.
De kosten kunt u overmaken op:
Rabobank rek.nr. NL85 RABO 0144 2927 18 t.n.v. parochie H. Isidorus te Heibloem o.v.v. datum en naam.

Ook kunt u het bedrag in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Roggel.

Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel
tel. 0475 49 13 93
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl

Geopend: donderdag van 9.00 – 11.30 uur.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.