Nederlandse bisdommen bidden voor vrede in Oekraïne, op 14 september in Neer

Op 14 september nemen alle Nederlandse bisdommen deel aan een gebedsdag voor Oekraïne. Daarmee geven de bisschoppen gehoor aan een Europese oproep om op die dag nabijheid met Oekraïne uit te stralen.

De Raad voor de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) heeft opgeroepen tot een dag van gebed voor vrede en solidariteit met Oekraïne. Ook spoort de Raad bisdommen aan om die dag stille aanbidding van het Heilig Sacrament mogelijk te maken.

De CCEE roept nu op om op 14 september opnieuw voor Oekraïne te bidden. Die dag is niet willekeurig gekozen. Dan viert de Kerk namelijk het feest van de Kruisverheffing, dat verwijst naar de vondst van het kruis van Christus door de heilige Helena in de vierde eeuw. Omdat dit feest met name gevierd wordt in Kerken die de Oosterse ritus volgen, heeft de Raad voor deze dag gekozen.

Het bisdom Roermond houdt op 14 september een aanbiddingsdag, verspreid over verschillende parochies. 

Op woensdag 14 september is er in Neer de eucharistische aanbidding aansluitend aan de heilige Mis om 09.00 uur.

Onbevlekt Hart van Maria

Eerder dit jaar, tijdens de Veertigdagentijd, is er ook al op grote schaal gebeden voor vrede in Oekraïne. Toen wijdde paus Franciscus tijdens een Mis in de Sint-Pieter Oekraïne en Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toe. Wereldwijd werd toen ook meegebeden met de paus, onder andere in de Nederlandse en Vlaamse bisdommen.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.