Begraafplaats

Begraafplaats

Kerkhof.
Als de overledene BEGRAVEN wordt, gaat de priester mee naar het kerkhof.
Er zijn op het kerkhof drie mogelijkheden om te begraven, namelijk in een:
–       enkel graf. Hierin kan maar één overledene begraven worden.
–       dubbel-breed graf. Hierin kunnen twee overledenen naast elkaar begraven worden.
–       dubbel-diep graf. Hierin kunnen twee overledenen boven elkaar begraven worden. In Neer zal uit praktische overwegingen op het oude gedeelte van het kerkhof niet meer worden begraven. Bijzetting in een dubbel-breed of dubbel-diep graf kan hier echter wel nog plaatsvinden
Als de overledene GECREMEERD wordt, gaat de priester niet mee naar het crematorium. De as-urn van de overledene kan later op het kerkhof in een urnengraf worden geplaatst, waarin plaats is voor een of twee as-urnen.
Ook bestaat de mogelijkheid om een as-urn bij te zetten in een graf.

Grafakte en andere zaken.
Enige weken na het overlijden van uw dierbare worden – namens het kerkbestuur – de volgende zaken met de rechthebbende van de nabestaande afgehandeld:

  1. Wanneer er een overledene op het kerkhof is begraven, of is bijgezet in een urnengraf, zal er een grafakte ter ondertekening worden aangeboden.
  2. Uit de collecte die tijdens de uitvaartmis wordt gehouden kunnen, tussen de zeswekendienst en binnen een jaar na overlijden, vijf H. Missen tot intentie van de overledene worden aangeboden indien men dit wenst. De nabestaanden ontvangen hiervoor een formulier waarop ze de data voor die H. Missen kunnen aangeven.

U ontvangt een factuur van alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart en eventuele begrafenis of bijzetting. Informatie over de grafakte en facturering: Ellie aan de Boom, tel.nr. 0475-593175.

Grafsteen
Het is gebruikelijk dat de nabestaanden een grafsteen laten plaatsen op het graf van hun dierbare overledene. In Roggel gelden voor het nieuwe deel van het kerkhof  dezelfde uniforme grafstenen. Voor het oude deel van het kerkhof mag u de vorm van de grafsteen zelf bepalen. Er zijn echter wel bepaalde regels, met name betreffende de afmetingen, waaraan iedereen zich dient te houden. De leverancier die van u een opdracht krijgt, dient daarom altijd eerst contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof om verder definitieve afspraken te maken.
Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer, tel.nr. 0475-592540.
Voorschriften m.b.t. de grafsteen hoogte maximaal 0,90 meter.
Lengte van het graf moet zijn 1,80 meter, breedte enkel graf 0,90 meter en breedte dubbel graf 1,80 meter.

Onderhoud:
Het schoonhouden van de graven en van de daarop aanwezige planten en bloemen is een taak van de nabestaanden.
Het algemene onderhoud van heggen en paden en het maaien van het gras gebeurt grotendeels door vrijwilligers.
Het kerkbestuur kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor het scheefzakken, vernielen of omwaaien van grafstenen.

Voor informatie het kerkhof kunt u contact opnemen met:
Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, 6086 AT Neer. tel.nr. 0475-592540.
En dan nog dit:
Voor een goede en actuele kerkhofadministratie zijn wij aangewezen op de medewerking van de nabestaanden. Wilt u daarom (adres-) wijzigingen van de contactpersonen altijd doorgeven aan:
Ellie aan de Boom, tel.nr. 0475-593175.
of E-mailadres: neer@federatiekana.nl
Voor verdere informatie betreffende het kerkhofgebeuren, verwijzen wij u naar de Begraafplaatsreglementen van de drie parochies (Heibloem, Neer en Roggel) die goedgekeurd zijn door het Bisdom.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.