Gezinsbijdrage

Gezinsbijdrage

Ook de Kerk kan alleen bestaan wanneer de leden haar de financiële middelen verschaffen. Daarom sturen wij jaarlijks in het eerste kwartaal een oproep tot deelname aan de gezinsbijdrage naar u.

Jaarlijks berekent het Bisdom de minimum bijdrage, die gebaseerd is op het in Nederland geldend minimuminkomen. Deze minimale bijdrage is ook voor 2021 vastgesteld op € 130-. Natuurlijk hopen we dat u de christelijke solidariteitsgedachte ondersteunt, maar wij zijn blij met elke geldelijke blijk van waardering voor onze parochie.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen.

  1. ZELF uw bijdrage jaarlijks, half jaarlijks, maandelijks of per kwartaal overmaken op: Parochianen Neer banknr. NL13 RABO 0135 7005 90 t.n.v. H. Martinus
  2. Uw bijdrage automatisch door UW BANK te laten overmaken.
  3. WIJ verzorgen de inning. Hiervoor dient u een machtigingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen via email .  Velen maken van dit  betaalsysteem gebruik. Intrekking van deze machtiging kunt u te allen tijde.
  4. Wij innen uw gezinsbijdrage reeds automatisch. U hoeft niets te doen. (Misschien kunt u kijken of het bedrag nog aangepast kan worden.)

Voor de parochianen die ons gemachtigd hebben of die ons een machtiging toesturen wordt op de volgende momenten de afgesproken bijdrage afgeschreven:

Voor Neer:
– Maandelijks rond de 15de
– Per kwartaal rond de 15de januari, april, juli en oktober.
– Per half jaar rond de 15de van april en oktober
– Per jaar rond de 15de van april.

>Wij kunnen de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet missen!  

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.