Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

Misintenties opgeven
(uiterlijk 14 dagen van tevoren):
– bij Mia Theelen (thuis) tel. 59 12 93
– in het Parochiehuis (Kerkplein 4) tel. 59 39 68
op woensdagmorgen: 9.30 tot 11.30 uur
of in het weekend: ná de H. Mis
– via email: neer@federatiekana.nl

Kosten: Weekend-mis: €27,50,-
H. Mis op woensdagmorgen: €12,50,-
Bankrekeningnummer Parochie H. Martinus Neer:
NL13RABO 013 57 00 590

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.