Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

Misintenties opgeven
(uiterlijk 14 dagen voor het begin van de maand, waarin die intentie voldaan moet worden):
– bij Mia Theelen (thuis) tel. 0475-591293
– in het Parochiehuis (Kerkplein 4) tel. 0475-593968
op woensdagmorgen: 09.30 tot 11.30 uur
of in het weekend: ná de H. Mis
– via e-mail: neer@federatiekana.nl

Kosten: Weekend-mis: €30,-
H. Mis op woensdagmorgen: €15,00,-
Bankrekeningnummer Parochie H. Martinus Neer:
NL13RABO 013 57 00 590

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.