Nieuwsbrief 1 maart tm 31 maart 2022

Woordje van de Kapelaan: Project India:
Het coronavirus heeft echt de hele wereld getroffen en niemand onaange- roerd gelaten. India is een van de meest getroffen landen met een hoog aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of zelfs beiden. Deze kinderen hebben zorg en bescher-ming nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van besmettingen voor kinderen mee, de impact op hun leven is gigantisch.  Ze komen er alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het ziekenhuis. Er is een enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Omdat de angst voor corona zo groot is, is niemand bereid deze kinderen onderdak te geven. Zij blijven alleen en onverzorgd achter. Het Pope Francis Home (Paus Franciscus huis), onderdeel van Anbu Illam: dat betekent ‘Huis van Liefde’, kan plaats bieden aan 50 kinderen. Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan,) runt al 26 jaar een opvang voor dove kinderen, en kin-deren uit zeer arme wijken. Zij hebben een ruime ervaring om ook deze kinderen een helpende hand te bieden en de juiste zorg aan te reiken. Om
deze opvang te realiseren is veel geld nodig. Er is behoefte aan kleding en voeding, meubilair, wasmachines, beddengoed, bureaus, stoeltjes en ban- ken, enz.  Daarvoor is onze hulp hard nodig.   Kapelaan Rajan.

Solidariteitsmaaltijd  Bericht van de M.O.V. groep Haelen-Horn
Op vrijdag 25 maart 2022 is een Solidariteitsmaaltijd gepland in het kader van de Vastenactie. De maaltijd vindt plaats in de Beatrixzaal Bergerweg 23 te Horn om 19.00 u. en sluit om 21.00 u. De kosten p.p. zijn € 10,00. Aanmelden kan bij: Horn: Antoinette  Rooswinkel tel: 581900; en Marlie

Berghs  582004; Nunhem: Rian Kouwenberg 592060;  Buggenum: Annie Konings 594348; Haelen: Marianne Hendriks 591708; of per e-mail:  antoinette@rooswinkel.net   De maaltijd zal plaatsvinden met inachtne- ming van de dan geldende coronamaatregelen. Iedereen is welkom. Het is een avond van elkaar ontmoeten en samenzijn tijdens een sobere maaltijd.

Alle parochies: Bijbel:  De Bijbel-gespreksavonden zijn weer gestart. Eerstvol-gende op dinsdag 26 april om 20.00 u. in het p.c. bij de kerk. Gespreksleider is een van de parochiepriesters. Van harte Welkom. Alvast noteren: dinsdag
31 mei in Neer; maandag 27 juni in Haelen; De volgende in September.

Coronamaatregelen: Versoepelingen: V.a.
25 februari: Hoeft niet meer: Mondkapje dragen; Mag: Wijwater gebruiken; samen koffiedrinken; handen ontsmetten; hoesten en niezen in de elleboog; ventileren; Mag nog niet: collecteren d.m.v. schaal doorgeven; handen schudden; Moet nog steeds: bij verkoudheid thuisblijven; rekening houden met elkaar.
Meer Informatie:
Nieuwsbrief RKKerk.nl 

Lourdes: Het kan weer.  Gaat u mee naar Lourdes in 2022? ‘Gaat u mee?’ Dit jaar willen we vanuit onze Parochie- federatie Kana weer samen naar Lourdes gaan. In 2019 hebben we deze bedevaart eerder ondernomen en dit is door iedereen die toen is mee geweest als zeer positief ervaren. Dit jaar willen we met de bus gaan van 5 t/m 13 september en sluiten aan bij het Huis van de Pelgrim die deze bedevaart organiseert. Op de heenreis hebben we 2 overnachtingen voordat we in Lourdes aankomen, o.a. in Lisieux bedevaarts- plek van de H. Theresia.  Op de terugweg 1 overnachting in Nevers. Vanuit het Huis voor de Pelgrims gaan vrijwilligers mee: zowel verpleegkundigen als brancardiers en ook een arts om u de gehele reis en verblijf in Lourdes te helpen indien dit nodig is. Meer informatie is er te vinden in de folders die
achter in onze kerken liggen. Dinsdagavond 15 maart is er een informatieavond om 20.00 uur in het parochiecentrum van (Let op) Neer en op dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur in het parochiecentrum van (Let op) Haelen. Beide avonden zullen tot ongeveer 21.30 uur duren. Voor verdere inlichtingen of aanmelden kunt u contact opnemen met Nancy Smeets (telefoon: 0475-581519).

Vormelingen Horn: Op 05 februari j.l.  zijn in de parochiekerk St. Martinus te Horn 9 leerlingen van de basisschool De Mussenberg  door Vicaris Mgr. Maessen gevormd. Hieronder volgen hun namen. Lieke Boekhoudt; Isis Derikx; Sue Lintjens; Finn Peeters; Timo Reuterink; Fabian Smeets; Josh Smeets; Fleur Teeuwen en Tessa Willems;     Vormelingen Haelen: op 19 februari werden in

de Parochiekerk St. Lambertus 16 leerlingen van de basisschoool gevormd. Vormheer was eveneens Vicaris Mgr. R. Maessen. Hun namen zijn: Dana Lynn van Aalst; Tygo de Bie; Wesley Bongers;.  Lenka Geukemeijer;. Kyan Hendriks; Ieke Houtappels;. Kiki Kierkels; Jesley Merten;Ella Muijres;  Janneke Nellen; Maurik op het Roodt; Ravi Roumen; Sybrand Rulkens; Indi Stijnen;  Thijn Simons Mercado;  Mylan Timmermans;  Vanaf deze plek van harte proficiat voor jou en je familie en van harte Gods zegen toegewenst voor de toekomst.

Doopvoorbereiding in federatie Kana in de
parochiezaal in Heythuysen. Adres: Biesstraat 2a. Noteert u alvast de aangegeven data t/m december 2022. De eerstvolgende avond vindt plaats op dinsdag 08 maart; vervolgens dinsdag 12 april; dinsdag 10 mei; dinsdag 14 juni; dinsdag 13 september; dinsdag 11 oktober; dinsdag 08 november en dinsdag 13 december; telkens van 20.00-21.30 u. Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u aan te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail:dopen@federatiekana.nl Graag tot ziens. 

Gedoopt: Buggenum: Tren Hochstenbach, Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn
Overleden: Horn: Dhr. Harrie van Ass, 84 jaar, v.h. De Weerd. Moge hij nu leven in Gods eeuwige vrede.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.