Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

Het opgeven van de misintenties kan uiterlijk 14 dagen voor het begin van de maand, waarin de intenteie voldaan moet worden. 
Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email onder vermelding van datum, naam overledene(n) en of het voor een speciale gebeurtenis is bijv. jaardienst. De kosten in het weekend bedragen € 30,00 per intentie. Het bedrag dient u over te maken op: rek.nr. NL44 RABO 0144 2036 34 t.n.v. parochie H. Petrus te Roggel onder vermelding van datum en naam overledene(n).
  2. Misintenties kunnen ook opgegeven worden via de brievenbus van de  parochiekantoor  in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de Heilige Mis.
  3. U kunt voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Roggel op donderdagochtend.
    Openingstijden: donderdag van 09.00 – 11.30 uur.
 

Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel

tel. 0475-491393
Email: roggel@federatiekana.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.