Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

De misintenties s.v.p. minimaal 2 weken vóór donderdag 11.30 uur voorafgaande aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven.
Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email onder vermelding van datum, naam overledene(n) en of het voor een speciale gebeurtenis is bijv. jaardienst. De kosten in het weekend bedragen € 27.50 per intentie. Het bedrag dient u over te maken op: rek.nr. NL44 RABO 0144 2036 34 t.n.v. parochie H. Petrus te Roggel onder vermelding van datum en naam overledene(n).
  2. Het bedrag kunt u in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de Heilige Mis, in de brievenbus stoppen van het parochiesecretariaat.
  3. U kunt voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Roggel op donderdagochtend.
    Openingstijden: donderdag van 09.00 – 11.30 uur.
 

Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel

tel. 0475 49 13 93
Email: roggel@federatiekana.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.