Uitnodiging dialoog bijeenkomsten synodale weg                                        

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren naar elkaar centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze duurt tot eind 2023.

Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om een manier te zoeken om in contact te treden met parochianen. Het pastorale team en clusterkerkbestuur van Cluster Tabor en Kana heeft het idee opgepakt om drie bijeenkomsten te organiseren om zo gehoor te geven aan de oproep van de paus. Vanuit het pastorale team zijn enkele betrokken vrijwilligers samengekomen die deze drie themabijeenkomsten zullen gaan leiden. Mensen die verbonden zijn met parochie en de samenleving. Te weten Theo Werter, Liesbeth Schroen, Lieke Hover en Peter Verboeket.

Deze groep wil met u, als betrokken vrijwilligers van de Kerk, in gesprek over de drie thema’s die het Bisdom Roermond heeft gekozen namelijk:

– Vieren (24 maart)

– Leerling en missionair zijn (7 april)

– Dialoog Kerk en Samenleving (21 april)

Graag gaan we met u in gesprek om te horen hoe u deze thema’s beleeft en ervaart in uw leven. Het gaat daarbij niet om meningen of oordelen over het een en ander, maar om hoe u zelf tegen deze thema’s aankijkt en hoe u ze beleeft. En ook: hoe zou u het graag willen zien? Kunnen er dingen anders worden? Waar liggen uw behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Met andere woorden, in deze bijeenkomsten wordt uw stem gehoord. En om u wellicht ook de ruimte te bieden zal er geen lid van het pastorale team aanwezig zijn, zodat mensen zich niet bezwaard hoeven te voelen in hun eigen woorden. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zal er een terugkoppeling naar het bisdom gedaan worden, en van daaruit naar Rome.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.30-16.30 uur. We komen samen in de
St. Severinuskerk van Grathem. Hier is ruime parkeergelegenheid. De bijeenkomsten zullen opgeluisterd worden met een overweging en muzikale begeleiding (harp) om zo een sfeer te creëren van onthaasting, gemeenschap en verbondenheid. Om deel te nemen kunt u zich opgeven via parochieheythuysen@gmail.com vóór 24 maart t.a.v. deelname bijeenkomst synodale weg en vermelding aanwezigheid data.

Namens de werkgroep Synodale Weg cluster Tabor en Kana en hun clusterkerkbesturen.

Deken Wim Miltenburg, Pastoor Marcus Vankan en Pastoor Patrick Lipsch

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.