Uitnodiging voor deelname aan de  Sacramentsprocessie in Neer op 9 juni 2024

Aan de inwoners van Neer e.o.,

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Neer.
Bovendien zouden wij het op prijs stellen als u ook de H. Mis, die vooraf gaat aan de Sacramentsprocessie, bij zou willen wonen.
Eigenlijk horen H. Mis met aansluitend processie bij elkaar.

De H. Mis begint op zondag 9  juni om 9.00 uur.

Als we samen in de kerk beginnen en daarna in processie naar de Mariakapel aan de Leudalweg gaan, dan kunnen we op een waardige manier een eeuwen oude traditie in ons dorp in ere houden. Zonder uw medewerking gaat deze traditie langzaam verloren. Dit jaar zullen ook de communicanten en hun ouders aan de sacramentsprocessie deelnemen, maar natuurlijk zijn andere ouders met hun kinderen ook van harte welkom. Het wordt hopelijk een stralende zonnige dag en dit is een reden temeer om mee te lopen.

De route  is : Kerkplein-Bergerstraat-Eiland-Rohrstraat-Gendijk-Kruisstraat-Leudalweg-Engelmanstraat-afsluiting op het kerkplein.
Bewoners langs de route verzoeken wij om te vlaggen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De kerngroep van de H. Martinusparochie Neer

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.