Veranderingen in de parochie

Haelen: Sinds januari 2022 zijn er een paar  veranderingen in de parochie. De parochie federatie waar ook de Parochie Haelen een deel van uitmaakt heeft op het internet een nieuwe website www.federatiekana.nl. Hierop staan de zeven parochies en bij Haelen staat informatie over onze parochie. Er is ook een ander e-mail adres: haelen@federatiekana.nl. Via dit e-mail adres kunt u ook intenties doorgeven. De 1e zondag na Pasen is de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Om ons op deze zondag voor te bereiden is gevraagd om in een noveen van de Goddelijke Barmhartigheid het Rozenhoedje te bidden. Dit zou dan zijn vanaf Goede Vrijdag tot de 1e zondag na Pasen. Omdat dit in onze Parochie op deze manier niet te realiseren is wordt in de kerk in Haelen de Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid gehouden in tien weken vóór de 1e zondag na Pasen. In de Goede Week kan op Witte Donderdag de rozenkrans niet gebeden worden. We beginnen met deze noveen op donderdag 17 februari  na de Eucharistieviering.  Mevr. K. Rijs zal dit begeleiden. De bedoeling is om iedere week het Rozenhoedje te bidden met uitzondering op Witte Donderdag. Die week wordt overgeslagen omdat er dan geen viering is om 9.00 uur. Nieuw is ook dat op de 1e donderdag van de maand de kerk wordt gepoetst door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich daartoe hebben aangemeld. Hartelijk welkom. Verder zoeken wij nog mensen voor de Dekenale Werkgroep Kerk en Wereld – M.O.V. Inlichtingen bij Miny Hoekjan tel: 06 48 634 810

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.