kerk-los-blauw

St. Aldegundis Buggenum

Dorpstraat 38
6082 AP Buggenum

Bezoek website

kerk-los-groen

St. Lambertus Haelen

Kerkplein 13
6081 BA Haelen

Bezoek website

St. Isidorus Heibloem

Pater van Donstraat 4
6089 NP Heibloem

Bezoek website

kerk-los-paars

St. Martinus Horn

Raadhuisplein 7
6085 BD Horn

Bezoek website

St. Martinus Neer

Kerkplein 4
6086 BK Neer

Bezoek website

kerk-los-rood

St. Servatius Nunhem

Kerkstraat 18
6083 AE Nunhem

Bezoek website

St. Petrus Roggel

Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel

Bezoek website

Federatie Kana

Dat een kerk van blijvende waarde is, dat moge ook blijken uit deze website.
Als zeven parochiegemeenschappen, levend vanuit een zeer rijke traditie, willen wij midden in onze wereld staan.
Iedere tijd kent zijn eigen mogelijkheden om in contact met elkaar te treden.

In onze huidige tijd is voor een goede communicatie een actuele website een prachtig middel daartoe. Het is daarom ook dat wij met trots en zeker ook vanuit een grote dankbaarheid naar de vrijwilligers die deze website mogelijk maken en steeds actueel zullen houden, u, als onze websitebezoeker, heel hartelijk welkom willen heten.

Met welk doel u ook deze website bezoekt, of misschien kwam u zomaar langs gesurft, wij hopen dat u door deze site onze parochiegemeenschappen beter leert kennen en zult waarderen, hetgeen, mede door de vele vrijwilligers in onze parochies, tot stand wordt gebracht.

Wij hopen van ganser harte dat u door deze website een goed beeld krijgt van waar wij als parochiefederatie voor staan, van wat er leeft in onze parochies en moge het een uitnodiging zijn elkaar hopelijk echt te mogen ontmoeten. Welkom!

Pastoor Patrick Lipsch en Kapelaan Rajan Nesaiyan

Algemene informatie

Één parochiefederatie voor Buggenum, Haelen, Heibloem, Horn, Neer, Nunhem en Roggel

De genoemde parochiegemeenschappen zijn nog zeer vitaal. We hebben een jonge pastoor, voldoende bestuursleden, veel vrijwilligers, actieve koorleden, levendige parochiecentra en een redelijke financiële positie.

Willen we op termijn deze vitale parochies behouden is bestuurlijke samenwerking echter noodzakelijk en ook verstandig, waarbij echter de eigen identiteit van de parochies nooit verloren mag gaan.

Door één overkoepelend bestuur te vormen waarin van elke parochie 2 bestuursleden zijn vertegenwoordigd, waarbij een stevig fundament wordt gevormd door de kerngroepen van alle parochies, blijft de eigen identiteit geborgd.
Deze kerngroep wordt gevormd door het huidige parochiebestuur dat ondersteund wordt door de vele vrijwilligers en het aanspreekpunt blijft voor de parochiaan. De organisatie van vieringen, avondwaken, gebedsdiensten, het maken van publicaties, het onderhoud van gebouwen en terreinen, de organisatie omtrent kosters, koren, misdienaars, lectoren etc. etc. blijft binnen de eigen parochie.

Financieel blijven de parochies ook onafhankelijk, men is en blijft verantwoordelijk voor de eigen jaarrekening, zij het dat grote investeringen aan het overkoepelend bestuur ter instemming worden voorgelegd, waarin zoals gezegd per parochie twee bestuursleden zitting hebben.

In de praktijk verandert er dus weinig. Toch gaan we bestuurlijk op beleidsterreinen als Financiën, Pastorale zaken, Gebouwen en Terreinen, Personeel en Organisatie, PR en Communicatie samenwerken om hier van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en financieel voordeel te behalen. Dit betekent ook verlaging van de werkdruk van de pastoor en de kapelaan en minder vergaderingen.

In goed overleg zijn de volgende personen uit de 7 parochies voorgedragen als kerkbestuurslid in het nieuwe gezamenlijke Kerkbestuur:

vanuit Buggenum: Henny van de Vorle (pastorale zaken)
vanuit Haelen: Wim Janssen (secretaris) en Wim Engels (juridische zaken)
vanuit Horn: Jetske Gilsing (communicatie en PR) en Louis Vermeulen (penningmeester)
vanuit Nunhem: Dorien Peters (bestuurslid)
vanuit Neer/Heibloem/Roggel: Jo Kuijpers (vice-voorzitter)
Vanuit Neer/Heibloem/Roggel: Ellie aan den Boom (begraafplaatsenbeheer)

Op de hoogte blijven van Federatie Kana

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.

Kies de Nieuwsbrief*

Het laatste nieuws

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.