Druk bezochte parochie-informatieavond inzake de toekomst van R.K. Kerk Horn

In de Abdij te Horn vond dinsdag 9 april een druk bezochte parochie-informatieavond plaats over de toekomst van de parochiegemeenschap in Horn.
Na een welkomstwoord door pastoor Patrick Lipsch, werd aan de hand van Power Point Presentaties door Wim Engels, Louis Vermeulen en Wim Janssen, allen lid van het Kerkbestuur van Federatie Kana, een beeld geschetst van de huidig situatie van onze parochie.
Na afloop werd door de aanwezigen veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties.

Het was een zeer inspirerende avond. Voor een foto-impressie, gemaakt door Jan Vesters, klik hier

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.