Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Elly Keiren-Mestrom

Op vrijdag 26 januari 2024 heeft mevrouw Elly Keiren-Mestrom (96) uit Neer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Zij is voorheen werkzaam geweest als maatschappelijk werkster in de gezinszorg in de dorpen Roggel-Heibloem-Neer. Ze ontvangt de onderscheiding voor haar verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, religieus leven en sociale cohesie. De versierselen zijn opgespeld door burgemeester Schmalschläger van de gemeente Leudal. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In de 60er- en 70er jaren van de vorige eeuw was ze als vrijwilliger, medeoprichter en bestuurder betrokken bij diverse activiteiten.
Zo was ze medeoprichter van het Kindervakantiewerk Roggel en het Kindervakantiewerk in Neer. Medeoprichter van de Seniorenvereniging St. Martinus in Neer en medeoprichter en voorzitter van de Peuterspeelzaal Neer. Daarnaast was zij voorzitter van de Groene Kruis Vereniging in Neer en bestuurslid van de Buurtvereniging het Klaverblad. 
Vanaf 1991 is zij vrijwilliger bij de Parochie H. Martinus te Neer en betrokken bij het Parochieel Missie Comité. Vele jaren is zij contactpersoon gebleven voor de Neerse religieuzen in de missiegebieden.

Mevrouw Elly Keiren-Mestrom  heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de parochie Neer.
In de periode van 1991-2015 heeft zij de functie van voorzitter/secretaris van het Parochieel Missie Comité (PMC) vervuld.  In 2015 bij het 50-jarig bestaan is het comité opgeheven.
Mevr. Keiren-Westrom is daarna van 2015 tot heden contactpersoon gebleven voor de Neerse religieuzen in de missiegebieden. Zij onderhield zowel telefonisch als schriftelijk contact met deze personen. In de Mariakapel in de kerk van Neer houdt zij nog steeds een klapper bij met de gegevens over de Neerse religieuzen (broeders, zusters en priesters) die in Gods naam naar verre landen zijn vertrokken.
Bij het 45-jarig bestaan van het PMC in 2010 heeft zij veel energie gestoken in het tot stand komen van een lijvig boekwerk “In Gods naam” dat geschreven is door Jos Geraets over de Neerse religieuzen en wereldgeestelijkheden.

Vanaf 2006 is zij vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Oos Naer te Neer. Hier maakt zij deel uit van de redactiegroep kwartaalmagazine OOS NAER. Als lid van de leesgroep leest zij publicaties of boekwerken na die voor publicatie klaar staan.
Mevrouw Keiren toont nog steeds op hoge leeftijd een grote belangstelling voor de gemeenschap om haar heen en onderhoudt veel contacten.

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.