Sacramentsprocessie Neer 4 juni

Aan de inwoners van Neer e.o.

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Neer

Daarnaast zouden wij het op prijs stellen als U ook de H. Mis, die vooraf gaat aan de Sacramentsprocessie, bij zou willen wonen.

Eigenlijk horen H. Mis met aansluitend processie bij elkaar.

De H. Mis begint op zondag 4 juni om 9.00 uur.

Als we samen in de kerk beginnen en daarna in processie naar de Mariakapel aan de Leudalweg gaan, dan kunnen we op een waardige manier een eeuwen oude traditie in ons dorp in ere houden. Zonder uw medewerking gaat deze traditie langzaam verloren. Ook nodigen wij nadrukkelijk ouders met hun kinderen uit voor deelname. Dit jaar zijn er in Neer geen Communicanten die meelopen. Het wordt zondag een stralende zonnige dag en dit is een reden temeer om mee te lopen.

Bewoners langs de route verzoeken wij om te vlaggen

De route is : Kerkplein-Bergerstraat-Eiland-Rohrstraat-Gendijk-Kruisstraat-Leudalweg-Engelmanstraat-afsluiting op het kerkplein.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De kerngroep van de H. Martinusparochie Neer

Deel ons bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.