Eerste Heilige Communie Roggel

Zondag 28 mei, eerste Pinksterdag, hebben 9 kinderen tijdens een feestelijke H. Mis in de St. Petruskerk te Roggel de Eerste Heilige Communie ontvangen. Een grote dank aan eenieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze feestelijke dag.

Jeu de boules kerngroepen Heibloem en Roggel

Onder prachtige weersomstandigheden hebben de Kerngroepen Heibloem en Roggel een sportief uitstapje gemaakt; zij zijn gaan jeu de boulen! Welk team deze sportieve strijd gewonnen heeft laten we in het midden…….

Dekenale Bedevaart Xanten en Kevelaer 20 juni 2023

Het dekenaat Thorn organiseert voor de parochiefederaties Emmaüs, Kana en Tabor een bedevaart naar Xanten en Kevelaer op dinsdag 20 juni. Aanmelden kan nog tot uiterlijk 31 mei bij het parochiekantoor in uw parochie.  

Misdienaars Marrit en Guus Roggel

Vandaag hebben Marrit en Guus als misdienaars meegeholpen bij de H. Mis in de Sint Petruskerk te Roggel.Dank jullie wel Marrit en Guus, jullie hebben het geweldig gedaan.

Dekenale Bedevaart Xanten en Kevelaer 20 juni

Dit jaar gaan we op dinsdag 20 juni naar Xanten en Kevelaer. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus. Het programma ziet er als volgt uit: De kosten bedragen € 25,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen! Hiermee is de bus […]

Koninklijke onderscheiding Noor Broens-Coenen

Afgelopen week ontving Noor Broens-Coenen de welverdiende koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder andere vanaf 2003 tot heden is ze vrijwilliger bij de Parochie St. Petrus te Roggel. Noor Broens-Coenen is lid van het kerkkoor dat zich inzet bij de 1 of 2-wekelijkse eucharistievieringen, bij begrafenissen en bruiloften.

Motor- en Brommerzegening

Onder mooie weersomstandigheden vond vandaag, Koningsdag 27-4, de motor- en brommerzegening in Roggel plaats, voorafgegaan door een druk bezochte openluchtmis.Voorganger hierbij was kapelaan Rajan. Voor de foto’s klik hier

Dekenale misdienaars- en acolietendag Neer

Een kleine vijftíen misdienaars en acolieten waren op 2e paasdag samen in Neer. Kapelaan Rajan en kapelaan Francis hadden het programma verzorgd: samen met deken Wim Miltenburg trokken om 11 uur alle misdienaars en acolieten door de grote kerk in Neer voor de H. Mis. Daarna een goede lunch, gevolgd door een excursie in de […]

Paaswake Roggel

Tijdens de Paaswake in de Heilige Petruskerk werden de paaskaarsen van de Heilige Isidorusparochie Heibloem, Heilige Martinusparochie Neer en Heilige Petrusparochie Roggel ontstoken aan het Paasvuur. Er was goede hulp van 2 communicanten, Evi en Suus. Zij hebben geholpen met het aansteken van de kaarsen van de kerkgangers en geholpen met het dienen van de […]

Viering Palmpasen Roggel

Palmzondag kwamen de kinderen van groep 4 naar de kerk met hun mooie palmpasenstokken. Na de zegening van de palmpasenstokken en de palmen was er een processie met alle kinderen door de kerk. Tijdens de H. Mis hielpen communicant Senna en haar zusje Lizzy met het dienen van de H. Mis. Voor de foto’s van […]