Dekenale bedevaart Banneux

Zoals het elk jaar het gebruik is, was ook dit jaar een Dekenale bedevaart. Dit jaar gingen we naar Banneux naar O. L. V. Van de Armen. Wij gingen op stap met een grote en een kleine bus. Rond 11.00 was er een Eucharistieviering. Deze werd opgeluisterd door het gemengd kerkkoor van de parochie St. […]

Cursiefje Pastoor-Deken Wim Miltenburg

Een gedachte bij de maand juni De symboliek van het hart is in de H. Schrift nog rijker dan bij ons. Een ingekerfd hart in een boom; een tattoo met een hart – we verstaan onmiddellijk de symboliek ervan. In de H. Schrijft is de symboliek van het hart nog verder:  “Behoed je hart meer […]

Forum Femina nieuw platform voor vrouwen over christelijke zingeving en spiritualiteit

Forum Femina. Zo heet een nieuw online platform voor Limburgse vrouwen die op zoek zijn naar christelijke zingeving en spiritualiteit. Het platform is een initiatief van de Stichting Mgr. Schijnenhuis. De nieuwe plannen zijn donderdag in Heerlen gepresenteerd. Op de website van Forum Femina vinden vrouwen een overzicht van zingevende activiteiten voor vrouwen, die door […]

Cursiefje Pastoor-Deken Wim Miltenburg

Europese verkiezingen donderdag 6 juni De gezamenlijke bisschoppenconferenties in de EU roepen alle gelovigen op bij de komende verkiezingen verantwoord te stemmen. Zij hebben hiertoe een verklaring uitgegeven. Als gelovige mensen hebben we een verantwoordelijkheid die zich ook uitdrukt in ons stemgedrag. Dat we de kansen grijpen die ons geboden worden om de christelijke boodschap te […]

1e H. Communie Roggel

Onder begeleiding van de drumband van de schutterij St. Petrus werden de communicanten afgehaald bij de Basisschool. Het thema was van de communicanten was “Samen”. Kapelaan Rajan ging voor tijdens de H. Mis. De kinderen lazen mooie teksten voor en zongen enthousiast mooie liedjes. Tijdens de preek had Kapelaan Rajan een gesprekje met de communicanten. […]

Motor- en brommerzegening Roggel

Zoals het in Roggel met Koningsdag traditie is geworden was ook dit jaar weer de zegening van brommers en motoren. Ondanks dat het weer twijfelachtig was, was er een goede opkomst.Er was eerst een openluchtmis, voorgegaan door pastoor Lipsch. Na de H. Mis bedankte pastoor voor de goede samenwerking met de organisatie en Henny v.d. […]

Priesterstudenten José en Nikodem en hulpmisdienaars Lotte en Dannee

Vanwege roepingenzondag waren er twee priesterstudenten gekomen, José en Nikodem. Tijdens de H. Mis stelden zij zich voor en vertelden ze over hun roeping tot het priesterschap.Ook was er weer goede hulp van twee communicanten, Lotte en Dannee. Lotte en Dannee, jullie hebben heel goed jullie best gedaan. Na de H. Mis was er nog […]

Josje en Leoni misdienaars Roggel

Dit weekend hebben we weer goede hulp gehad van twee communicanten om de H. Mis te dienen, Josje en Leoni. De H. Mis werd voorgegaan door kapelaan Rajan. Josje en Leoni, jullie deden heel goed jullie best en jullie zijn echte kanjers!

Dekenale Bedevaart naar BANNEUX d.d. 11 juni 2024

Dit jaar gaan we op dinsdag 11 juni naar Banneux (België).Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen op de nader te bepalen opstapplaatsen. De rollator kan mee in de bus. Thema dit jaar is “Onder Maria’s mantel” De vier priesters van het dekenaat – pastoor deken Miltenburg, pastoor Lipsch, kapelaan Rajan en kapelaan Francis […]

Hoogfeest van Pasen Roggel

Op de Paaszondag hebben de communicanten Fabian en Ruben geholpen met het dienen van de H. Mis. Tijdens de H. Mis werd het doopwater gezegend. Voorganger tijdens deze H. Mis was Pastoor Lipsch. Ruben en Fabian hebben heel goed geholpen, het zijn echte kanjers.