Gezinsbijdrage

Gezinsbijdrage

Het goed functioneren van de parochie is mede afhankelijk van een gezonde financiële huishouding. Uw bijdrage speelt hierbij een cruciale rol. U, maar ook wij worden de laatste jaren behoorlijk geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Toch is er in 2015 een verandering in positieve zin gekomen waar we u op willen wijzen!

Uw bijdrage aan o.a. de kerk is vanaf 2015 geheel aftrekbaar (zonder fiscale drempel) als u ervoor kiest deze gedurende vijf jaar vast te leggen. Dit hoeft niet via een notaris.

U kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. De akte kunt u op de site van de belastingdienst (ANBI-regelingen) downloaden. De gegevens van uw kerk, waaronder RSIN-nummer vindt u in deze link. Een andere mogelijkheid is om te informeren op het parochiekantoor.

Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan uw kerk, maar vragen diegene die dit nog niet gedaan hebben beleefd om aan de kerkbijdrage mee te doen, laat uw kerk niet in de steek!

Jaarlijks berekent het Bisdom de minimum bijdrage, die gebaseerd is op het in Nederland geldend minimuminkomen. Deze minimale bijdrage is ook voor 2021 vastgesteld op € 130,-. (Natuurlijk hopen we dat u de christelijke solidariteitsgedachte ondersteunt maar wij zijn blij met elke geldelijke blijk van waardering voor onze parochie).

Bankrekening: NL85RABO 0144292718 t.n.v. H. Isidorus

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.