Huwelijk

Huwelijk

Bij het kerkelijk huwelijk sluiten twee mensen samen met God een verbond. Jezus Christus heeft het huwelijk tot sacrament verheven, Hijzelf is aanwezig in de trouwe liefde tussen man en vrouw. Trouw is liefde zonder einde. Daarom kan men bij een huwelijk voor de overheid niet spreken van trouw. Wat trouw is zien wij bij Jezus Christus. Aan het kruis heeft Hij zich in trouwe Liefde helemaal gegeven aan de Vader. Naar dit voorbeeld mogen man en vrouw zichzelf weggeven aan elkaar.
Wie een kerkelijk huwelijk wil sluiten verzoeken wij minimaal een half jaar van tevoren de gewenste datum te reserveren bij de pastoor. De huwelijksviering is niet op ieder gewenst tijdstip mogelijk. Om teleurstellingen te voorkomen kan men daarom het beste bij de eerste plannen reeds contact opnemen met de pastoor.
Aan het kerkelijk huwelijk gaat een voorbereiding vooraf. Na aanmelding ontvangt men een uitnodiging voor de huwelijksavonden. Daarnaast ook een praktische brief met wat wél en niet mogelijk is.
Na de voorbereidingsavonden volgt er een gesprek met de priester.
Het is mogelijk om een eigen boekje te maken voor de viering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Men dient een keuze te maken uit de teksten die door de parochie worden aangereikt.

Meer info: parochiesecretariaat@kpnmail.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.