St. Martinusparochie Horn

Een kerk van blijvende waarde

Onze Sint Martinusparochie

Dat een kerk van blijvende waarde is, dat moge ook blijken uit deze website van onze St. Martinusparochie in Horn. Als parochie, levend vanuit een zeer rijke traditie, willen wij midden in onze wereld en Hornse gemeenschap staan. Iedere tijd kent zijn eigen mogelijkheden om in contact met elkaar te treden.
In onze huidige tijd is voor een goede communicatie een actuele website, een prachtig middel daartoe. Het is daarom ook dat wij met trots en zeker ook vanuit een grote dankbaarheid naar de vrijwilligers, die deze website mogelijk maken en steeds actueel zullen houden, u, als onze websitebezoeker heel hartelijk welkom willen heten.

Met welk doel u ook deze website bezoekt, of misschien kwam u zomaar langs gesurft, wij hopen dat u door deze site onze parochiegemeenschap beter leert kennen en zult waarderen, hetgeen, mede door de vele vrijwilligers in onze parochie, tot stand wordt gebracht.
Pastoor Patrick Lipsch en Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan

Sint Martinus

Onze parochiepatroon deelde zijn mantel met een verkleumde bedelaar. Sint Martinus was daarmee als het ware een mantelzorger avant-la-lettre. Naar het voorbeeld van onze patroonheilige willen wij, als parochiegemeenschap, proberen hier iets van waar te maken in het leven van elke dag, in onze oprechte belangstelling naar elkaar toe, dat zich onder andere uit in het gezamenlijk vieren met elkaar.

Immers het doel van onze parochie is: een gemeenschap van mensen opbouwen naar Gods hart.
Daarop zijn de organisatie, de verschillende activiteiten en onze inzet gericht.

Wij hopen van ganser harte dat u door deze website een goed beeld krijgt van waar wij als parochie voor staan, van wat er leeft in onze parochie en moge het een uitnodiging zijn elkaar hopelijk echt te mogen ontmoeten.

Welkom!

Pastoor Patrick Lipsch en Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan

Het laatste nieuws

Dodenherdenking Horn

Zaterdag 4 mei vond de dodenherdenking in Horn plaats in de Martinuskerk, waarna er kransen werden gelegd bij het monument, gelegen naast de kerk, ter

Lees verder

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.