Gezinsbijdrage

Gezinsbijdrage

Het goed functioneren van de parochie is mede afhankelijk van een gezonde financiële huishouding. Uw bijdrage speelt hierbij een cruciale rol. U, maar ook wij worden de laatste jaren behoorlijk geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Toch is er in 2015 een verandering in positieve zin gekomen waar we u op willen wijzen!

Uw bijdrage aan o.a. de kerk is vanaf 2015 geheel aftrekbaar (zonder fiscale drempel) als u ervoor kiest deze gedurende vijf jaar vast te leggen. Dit hoeft niet via een notaris.

U kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. De akte kunt u op de site van de belastingdienst (ANBI-regelingen) downloaden. De gegevens van uw kerk, waaronder RSIN-nummer vindt u in deze link. Een andere mogelijkheid is om te informeren op het parochiekantoor.

Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan uw kerk, maar vragen diegene die dit nog niet gedaan heeft beleefd om aan de kerkbijdrage mee te doen, laat uw kerk niet in de steek!

Bankrekening: NL70 RABO 0123 4006 43 t.n.v. R.K. Kerkbestuur inzake gezinsbijdragen.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.