Doopsel

Doopsel

Aanmeldingen voor het H. Doopsel kunt u doorgeven bij: parochiecentrum tel. 0475-581234

Dopen en Doopvoorbereiding

Beste ouders, indien u uw kindje aangemeld heeft of wilt aanmelden voor het ontvangen van het Doopsel in een van de parochies van onze federatie KANA, waartoe ook uw parochie behoort, is dat een mooie en belangrijke keuze in het jonge leven van uw dochter of zoon. Wij bieden u een avond aan waarin alle ouders van a.s. dopelingen samenkomen om meer te horen over het Doopsel. Op deze avond zal een van de parochiepriesters van het dekenaat Thorn (waar ook onze federatie onder valt) ingaan op de betekenis van het Doopsel en hoe het Doopsel in zijn werk zal gaan. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze avonden, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zullen eenmaal in de maand gehouden worden. Locatie: de parochiezaal in Heythuysen, adres Biesstraat 2a.

U kunt zich aanmelden via telefoon 0475-581234 van het parochiecentrum Horn, Raadhuisplein 7. Daar kan men u nader informeren over de geplande doopvoorbereiding. 

In de kerk van Horn kan in overleg ieder weekend worden gedoopt.

Daar aan de voorbereidingsavonden en aan het doopsel in de desbetreffende kerk kosten zijn verbonden, vragen wij een bijdrage van € 35,- per doopsel.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.