Kerkbestuur

Algemene informatie

Adressen

Pastoor Patrick Lipsch
(mobiel bij urgentie 06 – 54761208)
Bergerstraat 11
6086 BL Neer
Telefoon: 0475 – 510105
E-mail: pastoor@federatiekana.nl

Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan 
(mobiel bij urgentie 06 – 47755001)
Schepenbank 17
6081 DB Haelen
Telefoon: 0475 – 480284
E-mail: kapelaan@federatiekana.nl

Opgeven doop
Mevr. Marije Vos-van Leeuwen

Telefoon: 0475-592077 of 06-49872802
E-mail: marrije.vos11@gmail.com

Bankrekening nummer: NL75RABO 011.86.00.508 
E-mail:
h.lambertus@kpnplanet.nl

Kerkbestuur

Pastoor Patrick Lipsch – Voorzitter
(bij urgentie: 06 – 54761208)
Bergerstraat 11
6086 BL Neer
Telefoon: 0475 – 510105
E-mail: pastoor@federatiekana.nl

Jo Kuijpers – Vice-Voorzitter
Sloes 2
6086 PN Neer
E-mail: jokuijpers@kpnplanet.nl

Jetske Gilsing – Tweede secretaris
Rijksweg 34
6085 AC Horn
E-mail: secretaris.horn@federatiekana.nl

Wim Engels – P & O – vrijwilligers
Kampweg 13
6081 BH Haelen
E-mail: personelezaken@federatiekana.nl

Harry Huijsmans
Heldenseweg 16
6086 PE Neer
E-mail: harryhuysmans@home.nl

Wim Janssen – Secretaris
Roggelseweg 32
6081 CT Haelen
E-mail: secretaris@federatiekana.nl

Louis Vermeulen – Penningmeester 
Graaf Janstraat 18
6085 EK Horn
E-mail: penningmeester@federatiekana.nl

Dorien Peters 
Molenbergstraat 21
6083 AW Nunhem
E-mail: dhapeeters@kpnmail.nl

Henny van de Vorle – Pastorale Zaken
Hanssum 40c
6086 BV Neer
E-mail: pastoralezaken@federatiekana.nl

Ellie aan den Boom-Bongaerts
Bergerstraat 1
6086 BL Neer
Telefoon: 0475-593175
E-mail: jaandenboom@home.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.