Opgeven misintenties

Opgeven misintenties

De misintenties s.v.p. vóór de laatste donderdag 11.30 uur van de voorafgaande maand aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven.
Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email onder vermelding van datum, naam overledene(n) en of het voor een speciale gebeurtenis is bijv. jaardienst. De kosten in het weekend bedragen € 30.00 per intentie. Het bedrag dient u over te maken op: rek.nr. NL75 RABO 0118 6005 08 t.n.v. parochie H.Lambertus te Haelen onder vermelding van datum en naam overledene(n).
  2. U kunt voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Haelen op dinsdag en donderdagochtend.
    Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 – 11.30 uur.

Het Parochiecentrum is gevestigd:
Kerkplein 12
6081 BA Haelen
Telefoon 0475 – 593712
Email: haelen@clusterkana.nl

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.