Parochiecentrum

Kerkplein 13, Haelen

Parochiecentrum

In het Parochiecentrum verrichten enthousiaste medeparochianen allerlei parochiële werkzaamheden, om zo onze pastoor in zijn drukke werkzaamheden te ontlasten.

Het Parochiecentrum is gevestigd:
Kerkplein 12
6081 BA Haelen
Telefoon: 0475- 593712

U kunt ook contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier.

Openingstijden

Bezoek aan parochiecentrum

Zoals bekend is de pastoor parochieherder van 7 parochies d.w.z. dat hij ook vaak elders zal vertoeven. Als u een afspraak met hem wilt maken voor een persoonlijk gesprek dan kunt u het beste eerst telefonisch een afspraak maken en eventueel uw bericht inspreken. Als pastoor niet bereikbaar is dan kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de kapelaan (06 – 47755001). Indien hij ook niet aanwezig blijkt te zijn dan kunt u inspreken.

Het Parochiecentrum en haar vrijwilligers gaan een steeds belangrijkere rol vervullen in onze parochie. U kunt daar voor alle parochiële zaken terecht:

Dopen / Huwelijk / H. Communie / Misintenties / ziekenbezoek en ziekencommunie / verjaardagsbezoek 80+, kerkversieringen etc.

Ook voor een gesprek en een kopje koffie. De vrijwilligers vinden het fijn als u komt. 

Voor alle zaken, de kerk betreffende, is intussen een team vrijwilligers beschikbaar om het parochiecentrum te bemensen en u te woord te staan bij: het opgeven van misintenties, hoe te handelen bij dopen, huwelijk, uittreksel doopregister etc. 

Adresgegevens parochiecentrum:
Parochiecentrum H. Lambertus
Kerkplein 12
6081 BA Haelen

Telefoon: 0475-593712
www.federatiekana.nl/haelen
Email: haelen@federatiekana.nl
Bank: NL75RABO0118600508

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.